Liên kết website


Công dânKhoa học & Công nghệ

Định Quán: nghiên cứu khoa học công nghệ hướng vào phát triển nông nghiệp

Đăng ngày: 04/05/2012
Trong năm 2011, huyện Định Quán đã thực hiện nhiều đề tài, dự án khoa học có tính ứng dụng vào thực tiễn sản xuất cao, đặc biệt là trên lĩnh vực nông nghiệp đã và đang tạo tiền đề để Định Quán từng bước thay đổi về chất lượng phát triển kinh tế tại địa phương.
Có thể kể đến các dự án như: dự án “Xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn theo hướng VietGap tại xã Phú Lợi và Gia Canh”; dự án “Duy trì và phát triển hoạt động của các điểm thông tin khoa học công nghệ tại 10 trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn huyện Định Quán năm 2011”; dự án  “Xây dựng mô hình hệ thống thông tin điện tử UBND huyện”… Ngoài ra, trong năm qua, huyện cũng đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện duy trì hoạt động 10 Điểm thông tin khoa học công nghệ phục vụ người dân đến tìm hiểu thông tin, kiến thức khoa học và áp dụng các mô hình sản xuất tiên tiến vào sản xuất.
 
Kế hoạch trong năm 2012, huyện Định Quán sẽ đẩy mạnh tuyên truyền và cung cấp thông tin khoa học công nghệ rộng rãi trong người dân, khuyến khích nhân dân ứng dụng vào sản xuất. Thực hiện các dự án nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý, sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả công việc, nâng cao năng suất lao động.
 
Cụ thể, sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện đã được phê duyệt, chú trọng vào các đề tài, dự án phát triển nông nghiệp có tính ứng dụng cao phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương như: ứng dụng tiêm Tetraciline vào thân cây ngăn bệnh vàng lá Greening trên cây quýt, cây bưởi; dự án trồng xen cỏ trong vườn cây lâu năm phục vụ cho chăn nuôi bò thịt; tìm hiểu đời sống văn hóa tinh thần của người Chơro ở Định Quán; dự án cải tạo giống nấm mèo và nấm bào ngư ở Suối Nho; xây dựng mô hình sản xuất cá cảnh khép kín cho nông dân huyện Định Quán... Thực hiện chương trình khoa học và công nghệ nghiên cứu về giống, kỹ thuật canh tác, phục vụ phát triển các vùng chuyên canh, thâm canh và nhân rộng mô hình sản xuất tiên tiến. Mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống quản lý nhà nước, giáo dục đào tạo.
 
Phát triển khoa học và công nghệ được xác định là mục tiêu trọng điểm, cấp bách của nhiệm kỳ 2011-2015, do vậy định hướng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ đến năm 2015, huyện Định Quán sẽ tập trung phát triển tiềm lực công nghệ theo hướng nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng trên 3 lĩnh vực ưu tiên gồm: Nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Xem công nghệ thông tin, công nghệ sinh học và đào tạo phát triển nguồn nhân lực là động lực để hoạt động khoa học công nghệ góp phần tích cực vào sự phát triển của huyện.
 
N. Thương