Liên kết website


Doanh nghiệp Thông tin điều chỉnh đấu thầu

 Ngày 29/ 6/2015 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1751/QĐ-UBND điều chỉnh Khoản 6, Điều 1, Quyết định 4155/QĐ -UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh về việc thành lập cụm công nghiệp Hưng Lộc thuộc xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai.​
 
​Ngày 25/11/2014 UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết đinh 3576/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1083/QĐ.UBND ngày 18/1/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai.
 
​Ngày 28/8/2014 UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định 2630/QĐ-UBND ngày 28/8/2014 duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt và công nghiệp tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Từ Ngày:
 Tháng: Năm:
Đến Ngày:
 Tháng: Năm: