Tổ Chức Bộ Máy

Sơ đồ tổ chức

Tỉnh ủy

Hội đồng nhân dân

Ủy ban nhân dân

Các tổ chức chính trị - xã hội

Các Sở, ban, ngành

Huyện, thị xã, thành phố

Các đơn vị ngành dọc

Liên kết website


Thông báo

Điện lực Đồng Nai công khai thủ tục giải quyết cấp điện cho tất cả khách hàng mua điện từ lưới trung áp

Đăng ngày: 29/07/2015
Tiêu đề thông báo:Điện lực Đồng Nai công khai thủ tục giải quyết cấp điện cho tất cả khách hàng mua điện từ lưới trung áp
Nội dung thông báo:

​​Vừa qua, Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai đã thực hiện công khai thủ tục giải quyết cấp điện cho tất cả khách hàng mua điện từ lưới trung áp để khách hàng thuận lợi trong việc chuẩn bị hồ sơ, trình tự thủ tục và thời gian giải quyết.

 

​Theo đó, nhằm thống nhất quy trình giải quyết cấp điện cho khách hàng mua điện từ lưới điện trung áp, đơn giản hóa thủ tục và công khai minh bạch các thủ tục giải quyết cấp điện, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng để nâng cao chỉ số tiếp cận điện năng theo Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ; Điện lực Đồng Nai đã ban hành văn bản hướng dẫn thủ tục rõ ràng, chi tiết Quy trình cấp điện theo yêu cầu mua điện của khách hàng từ lưới điện trung áp và rút ngắn chỉ số tiếp cận điện năng áp dụng trong Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai (Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm: Văn bản 2301/PCĐN).

 

Khi người dân và doanh nghiệp có yêu cầu mua điện từ lưới trung áp có thể liên hệ nộp hồ sơ đăng ký mua điện tại Phòng giao dịch khách hàng của Điện lực các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa hoặc gửi hồ sơ đề nghị cấp điện qua các hình thức gián tiếp (email: ctdldongnai.kd@pcdongnai.vn), bưu điện… Ngoài ra, cá nhân và tổ chức có thể truy cập vào website của Điện lực Đồng Nai tại địa chỉ: www.pcdongnai.vn để tải các mẫu biểu cần thiết hoặc để được hướng dẫn chi tiết.
 
Trân trọng./.
 

 

Ngày bắt đầu:28-07-2015
Ngày kết thúc: 
Người/đơn vị thông báo:Điện lực Đồng Nai