Liên kết website


Doanh nghiệpDoanh nghiệp FDI, DDI

Danh sách các dự án FDI đang hoạt động ngoài khu công nghiệp

Đăng ngày: 17/12/2014
Tháng 12-2014, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cung cấp danh sách các dự án FDI đang hoạt động ngoài khu công nghiệp.

​Đính kèm: Duan-FDI-NgoaiKCN.xlsDuan-FDI-NgoaiKCN.xls

Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư