Liên kết website


Doanh nghiệpDoanh nghiệp FDI, DDI

Danh sách các dự án FDI đang hoạt động ngoài khu công nghiệp

Đăng ngày: 19/03/2014
​  

​Đính kèm: Danh sách

 

Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư