Liên kết website


Công dânKhoa học & Công nghệ

Đại hội Đại biểu Hội tin học tỉnh Đồng Nai lần thứ III (nhiệm kỳ 2012-2016)

Đăng ngày: 12/05/2012
​Sáng ngày 12 – 5, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội tin học tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2012-2016.

​Tính đến nay, Hội tin học tỉnh Đồng Nai có 8 Chi hội thành viên, trong đó có 4 Chi hội là doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT). Trong nhiệm kỳ qua, ngoài các Chi hội thành viên là các đơn vị có hoạt động mạnh về CNTT, Hội đã tập hợp thêm các lực lượng hội viên trong các đơn vị hoạt động về điện tử, viễn thông…Bên cạnh việc tập hợp hội viên, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội là việc xây dựng nguồn lực CNTT và ứng dụng CNTT, thời gian qua Hội tin học tỉnh đã thường xuyên tổ chức các hội thi tin học trẻ hàng năm; phối hợp với các cơ quan, ban, ngành và địa phương phổ biến kiến thức và đẩy mạnh phát triển ứng dụng CNTT, qua đó góp phần đưa Đồng Nai trở thành một trong những tỉnh phát triển mạnh về CNTT trong cả nước.

Trong nhiệm kỳ tới, Hội tin học tỉnh tiếp tục tăng cường phổ biến kiến thức về CNTT, đạo tạo nguồn nhân lực về CNTT cho tỉnh, soạn thảo chính sách, chiến lược phát triển ngành CNTT, góp phần xây dựng nguồn lực CNTT Đồng Nai ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đại hội đã bầu 27 đồng chí vào Ban chấp hành nhiệm kỳ III (2012-2016).

Thanh Cảnh