Tổ Chức Bộ Máy

Sơ đồ tổ chức

Tỉnh ủy

Hội đồng nhân dân

Ủy ban nhân dân

Các tổ chức chính trị - xã hội

Các Sở, ban, ngành

Huyện, thị xã, thành phố

Các đơn vị ngành dọc

Liên kết website


Thông báo

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 45 của Việt Nam

Đăng ngày: 29/10/2015
Tiêu đề thông báo:Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 45 của Việt Nam
Nội dung thông báo:

Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Báo Thiếu niên Tiền phong tổ chức cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 45 (năm 2016). Chủ đề cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 44 là “Viết một bức thư cho chính mình năm 45 tuổi”.

Đối tượng dự thi: tất cả học sinh Việt Nam từ 10 đến 15 tuổi (từ lớp 5 đến lớp 10, năm học 2015-2016).

Bài thi viết tay hoặc đánh máy bằng tiếng việt (nếu viết bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch tiếng việt kèm theo), dưới dạng văn xuôi, dài không quá 1.000 từ.

Nơi nhận bài thi: Báo Thiếu niên Tiền phong, số 5, Hòa Mã, Hà Nội – 112815.
 
Thời gian từ ngày 14/10/2015 đến ngày 10/2/2016 (theo dấu bưu điện).
 
 
Hoài Tâm

 

 

 

 

Ngày bắt đầu:29-10-2015
Ngày kết thúc: 
Người/đơn vị thông báo:Bộ Thông tin và Truyền thông