Liên kết website


Trang chủQuy hoạch xây dựng

Công bố quy hoạch chi tiết đường sắt khu đầu mối thành phố Hồ Chí Minh

Đăng ngày: 27/08/2013
​ 

​1. Tập I: Bản Thuyết minh đường sắt khu đầu mối thành phố Hồ Chí Minh

2. Tập II: Bản vẽ chi tiết đường sắt khu đầu mối thành phố Hồ Chí Minh

3. Các Phụ lục đi kèm:

- Văn bản số 10050/UBND-KT của UBND tỉnh Đồng Nai Về việc thỏa thuận về vị trí, quy mô xây dựng và giải phóng mặt bằng công trình đường sắt Biên Hòa -Vũng Tàu

- Văn bản số 8640/UBND-VP của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Về việc thỏa thuận về tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu theo quy hoạch đoạn qua địa phận tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

- Văn bản số 453/UBND-KTN của UBND tỉnh Bình Dương Về việc phương án tuyến quy hoạch đường sắt thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ 

- Văn bản số 2742/UBND-KTN của UBND tỉnh Bình Dương Về việc quy hoạch chi tiết đường sắt Sài Gòn - Lộc Ninh, đường sắt Hồ Chí Minh - Cần Thơ

- Quyết định số 1556/QĐ-BGTVT ngày 06/6/2013 của Bộ Giao thông Vận tải về Phê duyệt quy hoạch chi tiết đường sắt khu vực đầu mối thành phố Hồ Chí Minh

- Văn bản số 2358/UBND-CN của UBND tỉnh Long An Về việc hướng tuyến xây dựng đường sắt Sài Gòn - Mỹ Tho đoạn qua tỉnh Long An

- Văn bản số 3043/UBND-KTN của UBND tỉnh Tây Ninh Về việc thỏa thuận hướng tuyến đường sắt đi qua địa phận huyện Trảng Bàng, Tây Ninh

- Văn bản số 4291/UBND- ĐTMT của UBND thành phố Hồ Chí Minh về Quy hoạch chi tiết đường sắt khu đầu mối thành phố Hồ Chí Minh

 

Nguồn: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai