Liên kết website


Doanh nghiệpDự án mời gọi vốn đầu tư

CÔNG BỐ DANH MỤC DỰ ÁN BOT

Đăng ngày: 23/05/2012
Đầu tư xây dựng tuyến đường chuyên dụng phục vụ cho việc vận chuyển vật liệu xây dựng của các khu mỏ khai thác vật liệu xây dựng tại xã Phước Tân và xã Tam Phước, TP.Biên Hoà.
       “Tên dự án: dự án đường chuyên dùng vận chuyển vật liệu xây dựng tại xã Phước Tân và xã Tam Phước, TP.Biên Hoà theo hình thức BOT trong nước.
       Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền: UBND tỉnh Đồng Nai uỷ quyền cho Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai làm cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án.
        Mục tiêu xây dựng: đầu tư xây dựng tuyến đường chuyên dụng phục vụ cho việc vận chuyển vật liệu xây dựng của các khu mỏ khai thác vật liệu xây dựng tại xã Phước Tân và xã Tam Phước, TP.Biên Hoà.
        Địa điểm xây dựng: xã Phước Tân và xã Tam Phước, TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
 
       Quy mô công trình:
       Đường chuyên dùng vận chuyển VLXD với tổng chiều dài 7.489m (gồm  tuyến chính và nhánh phụ).

       - Phần tuyến chính có chiều dài 7.154m: Nền đường rộng 9.5m; mặt đường rộng 7.5m (2 làn xe mỗi bên rộng 3.75m).
       - Phần tuyến phụ có chiều dài 335m: Nền đường rộng 8.0m, mặt đường rộng 6.0m (2 làn xe mỗi làn rộng 3.0m), tải trọng trục xe tính toán 10T.

       - Cầu trên tuyến : xây mới 01 cầu Sông Buông 2 có tải trọng HL93, dài 33m, mặt cắt ngang cầu rộng 4.5m, bề rộng làn xe chạy 3.5m; 
      
       Sơ bộ tổng mức đâu tư:
       Tổng mức đầu tư xây dựng công trình:  107.147.180.000 đồng
      
       Cơ quan nhà nước có thẩm quyền:
Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai.

       - Địa chỉ : số 18, Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
       - Điện thoại : 0613.843777  -  Fax : 0613.840768
 
       Thời gian dành cho nhà đầu tư quan tâm lựa chọn và đăng ký tham dự thực hiện dự án: từ ngày 25/05/2012 đến ngày 06/07/2012.”