Liên kết website


Doanh nghiệpDự án mời gọi vốn đầu tư

Công bố danh mục danh mục dự án đầu tư thực hiện theo hình thức hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (hợp đồng BT).

Đăng ngày: 19/01/2010
1. Tên dự án: Dự án xây dựng cầu Hóa An (bao gồm xây dựng cầu Hóa An Mới và sửa chữa cầu cũ).

2. Mục tiêu dự án : cầu Hóa An hiện hữu (tại Km02+487 đến Km3+300 trên quốc lộ 1K) nằm trên tuyến giao thông từ thành phố Biên Hòa đi thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương. Cầu khổ hẹp, tải trọng khai thác nhỏ, không thế đáp ứng nhu cầu vận tải hiện nay cũng như lâu dài trong tương lai, cần thiết xây dựng cầu Hóa An mới và sửa chữa cầu cũ đảm bảo an toàn giao thông, đáp ứng yêu cầu phát triên kinh tế xã hội.

3. Địa điểm: thành phố Biên Hòa – tỉnh Đồng Nai.

4. Quy mô, thông số kỹ thuật chủ yếu:

- Cầu Hóa An mới:

+ Cầu Hóa An mới được xây dựng vượt ngang qua sông Đồng Nai song song với cầu cũ, vượt khác mức tại nút giao thông đường Cách Mạng Tháng 8 và nút giao Đường tỉnh 760.

+ Cầu mới có tổng chiều dài khoảng 1.306,25m. Bề rộng cầu là 16,5m. Tần suất thiết kế P=1%.

+ Tải trọng thiết kế: tải trọng xe HL93 + người đi bộ 300kg/m2.

+ Tĩnh không thông thuyền: chiều cao H = 7m, bề rộng khoang thông thuyền B = 50m.

+ Tĩnh không đường chui dưới cầu: H = 4,75m.

- Cầu Hóa An cũ: được tiến hành gia cố, nâng cấp cầu đảm bảo tải trọng cho xe 30T có thể lưu thông qua cầu.

- Nút giao thông Cách mạng Tháng 8 và nút giao Đường tỉnh 760 hiện hữu được cải tạo thành nút giao có vòng xuyến tự điều chỉnh lưu lượng xe và dẫn luồng giao thông.

- Làm đường dẫn vào cầu, cấp quản lý là cấp II, cấp kỹ thuật V = 80Km/h, đoạn qua cầu Hóa An giảm cấp (cấp V = 60Km/h).

- Phương án thiết kế nút giao thông đường Nguyễn Văn Trị: thiết kế nút giao khác mức (giao trực thông); xây dựng hầm chui dưới nhịp dẫn cầu Hóa An hiện hữu. Hầm chui có tĩnh không; chiều cao H ≥ 3,2m, chiều rộng B = 10m.

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: khoảng 1.200 tỷ đồng.

6. Hình thức thực hiện dự án: theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (hợp đồng BT).

7. Cơ quan có thẩm quyền: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ủy quyền cho Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai (Địa chỉ: số 18 đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; số điện thoại: 061-3840777, số Fax: 061-3840768).