Liên kết website


Trang chủChương trình, kế hoạch phát triển KTXH

Chương trình phát triển KT-XH giai đoạn 2011-2015: Chương trình 5 - Phát triển các ngành dịch vụ

Đăng ngày: 13/07/2012
Quyết định số 2613/QĐ-UBND ngày 12/10/2011 phê duyệt Chương trình phát triển dịch vụ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015