Liên kết website


Trang chủChương trình, kế hoạch phát triển KTXH

Chương trình phát triển KT-XH giai đoạn 2011-2015: Chương trình 4 - Chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp

Đăng ngày: 13/07/2012
​Quyết định số 2048/QĐ-UBND ngày 16/8/2011 phê duyệt Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015