Liên kết website


Trang chủChương trình, kế hoạch phát triển KTXH

Chương trình phát triển KT-XH giai đoạn 2011-2015: Chương trình 3 - Phát triển nguồn nhân lực

Đăng ngày: 13/07/2012
​Quyết định số 2361/QĐ-UBND ngày 21/9/2011 phê duyệt Chương trình tổng thể đào tạo phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015