Tổ Chức Bộ Máy

Sơ đồ tổ chức

Tỉnh ủy

Hội đồng nhân dân

Ủy ban nhân dân

Các tổ chức chính trị - xã hội

Các Sở, ban, ngành

Huyện, thị xã, thành phố

Các đơn vị ngành dọc

Liên kết website


Bộ máy tổ chứcThông tin chỉ đạo

Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 – 2020

Đăng ngày: 15/09/2016
Ngày 9 tháng 9 năm 2016, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2900/QĐ-UBND về việc phê duyệt “Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 – 2020”​

​Chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành công nghiệp theo hướng tăng dần cơ cấu công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp tạo ra giá trị gia tăng cao, đồng thời đảm bảo thực hiện hài hòa các yêu cầu của phát triển bền vững, kết hợp chặt chẽ với phát triển các ngành kinh tế khác, bảo vệ môi trường và đảm bảo an ninh quốc phòng. Phân bố hợp lý công nghiệp trên địa bàn các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa trên cơ sở phát huy lợi thế của từng địa phương, gắn với bảo vệ môi trường. Phát huy vai trò của vùng kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, đây là nguồn lực quan trọng, cùng với khu vực trong nước tạo sức mạnh tổng hợp, góp phần thực hiện mục tiêu chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp.

Theo đó, chương trình xác định ngành công nghiệp mũi nhọn ưu tiên phát triển là công nghiệp công nghệ cao gồm công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghiệp tự động hóa, công nghiệp hỗ trợ cho phát triển công nghiệp công nghệ cao; ngành công nghiệp hỗ trợ như: công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử, ngành sản xuất lắp ráp ô tô, ngành cơ khí chế tạo, các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho công nghiệp công nghệ cao.

Một số giải pháp thực hiện bao gồm: giải pháp hoàn thiện môi trường đầu tư, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; giải pháp về đầu tư và thu hút đầu tư vào ngành công nghiệp, giải pháp về quy hoạch và quản lý quy hoạch;  giải pháp phát triển khoa học và công nghệ phục vụ chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp; giải pháp phát triển thị trường; giải pháp phát triển nguồn nhân lực…

UBND tỉnh giao Sở Công thương tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình, là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, chủ trì hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện hồ sơ xác nhận ưu đãi đầu tư ngành công nghiệp hỗ trợ của tỉnh. Đồng thời, UBND tỉnh giao trách nhiệm cụ thể cho các sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện nội dung Chương trình đề ra. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đính kèm: Quyết định số 2900/QĐ-UBND

 

Hoài Tâm