Liên kết website


Trang chủXây dựng nông thôn - Tin hoạt động

Cho vay nông thôn mới tăng mạnh

Đăng ngày: 23/08/2016
Tin từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Nai cho biết đến đầu tháng 8-2016, dư nợ cho vay xây dựng nông thôn mới đối với các xã hơn 31,4 ngàn tỷ đồng, tăng gần 75% so với cuối năm 2015. ​  

Trong đó, dư nợ cho vay hộ sản xuất - kinh doanh gần 15,3 ngàn tỷ đồng; dư nợ cho vay làm đường giao thông nông thôn 170 tỷ đồng; dư nợ cho vay xây dựng nhà ở đạt 530 tỷ đồng; dư nợ cho vay hộ nghèo 803 tỷ đồng; dư nợ cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn gần 1,8 ngàn tỷ đồng...

Ngoài ra, dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn hiện đạt trên 21,1 ngàn tỷ đồng, tăng 8,17% so với cuối năm 2015, chiếm tỷ trọng 17,37% so với tổng dư nợ. Trong đó, ngân hàng thương mại Nhà nước đang giữ vị trí chủ đạo với hơn 15,2 ngàn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 72% dư nợ vay nông nghiệp, nông thôn trên toàn tỉnh.

 
Vi Lâm