Tổ Chức Bộ Máy

Sơ đồ tổ chức

Tỉnh ủy

Hội đồng nhân dân

Ủy ban nhân dân

Các tổ chức chính trị - xã hội

Các Sở, ban, ngành

Huyện, thị xã, thành phố

Các đơn vị ngành dọc

Liên kết website


 Các đơn vị ngành dọc

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Đồng Nai

Địa chỉ: 1032 Đ​ường Nguyễn Ái Quốc, Khu phố 1, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hoà tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 0613.899.909 - Fax: 0618.872.340 

Email: spcccdongnai@gmail.com

Website: socanhsatpccc.dongnai.gov.vn​ ​

I. Chức năng nhiệm vụ:

Có chức trách: Tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; trực tiếp tổ chức thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy, công tác cứu nạn, cứu hộ trong đám cháy và thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ hàng ngày theo quy định của pháp luật; tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; tổ chức xây dựng lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Đồng Nai cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

1. Phòng Tổng hợp có chức trách:

Giúp việc cho Đảng ủy, Giám đốc Sở nghiên cứu tổng hợp tình hình, tham mưu đề xuất với Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và công tác xây dựng lực lượng, công tác xây dựng Đảng và công tác hậu cần – kỹ thuật của Sở; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Sở và kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện ở các đơn vị thuộc Sở.

Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức công tác nắm tình hình, nghiên cứu, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình về công tác phòng cháy và chữa cháy; công tác xây dựng lực lượng, xây dựng Đảng, hậu cần, kỹ thuật và các tình hình khác có liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ ở địa phương để phục vụ cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc.

Tổ chức thường trực tiếp nhận thông tin báo cháy, cứu nạn, cứu hộ; giúp Giám đốc huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và các lực lượng khác có thể tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

2. Phòng Hướng dẫn, chỉ đạo về phòng cháy có chức trách:

Tham mưu đề xuất và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy; hướng dẫn, chỉ đạo về công tác phòng cháy; thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy đối với các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Trực tiếp thực hiện công tác kiểm tra và hưỡng dẫn một số cơ quan, tổ chức, cơ sở trọng điểm về công tác phòng cháy và chữa cháy do cấp trên giao; xử lý các vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy theo quy định pháp luật và phân cấp của Bộ Công an.

Thực hiện việc chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy và chữa cháy; cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ, vật liệu nổ công nghiệp cho các cơ sở thuộc địa bàn đơn vị quản lý.

Thực hiện việc chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy từ khâu thẩm duyệt thiết kế, kiểm tra thi công, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy trong quá trình thi công xây dựng và nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy đối với các dự án qui hoạch xây dựng, dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định của pháo luật và phân cấp của Bộ Công an.

Theo dõi hưỡng dẫn và phối hợp với các Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thực hiện công tác kiểm tra thi công, kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy trong quá trình thi công xây dựng và nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy đối với các dự án, công trình được thẩm duyệt theo quy định.

3. Phòng Hướng dẫn, chỉ đạo về chữa cháy có chức trách:

Nghiên cứu, đề xuất những chương trình, kế hoạch, biện pháp chỉ đạo công tác chữa cháy và công tác cứu nạn, cứu hộ; chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức thường trực sẳn sàng thực hiện nhiệm vụ chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn và cứu hộ hằng ngày; xây dựng kế hoạch, phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và trực tiếp tham gia chỉ huy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, ứng phó các tình huống, sự cố cháy nổ, tại nạn nghiêm trọng.

Tham mưu hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra các Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thực tập các phương án về chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; kiểm tra việc thực hiện chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định.

Trực tiếp chỉ huy chữa cháy đối với các vụ cháy lớn, các vụ cứu nạn, cứu hộ  có mức thiệt hại nghiêm trọng, có nhiều lực lượng, phương tiện của các Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và các lực lượng khác tham gia. Tham mưu đề xuất thẩm định phương án hoặc phê duyệt phương án chữa cháy thuộc thẩm quyền.

4. Phòng hậu cần và trang bị kỹ thuật có chức trách:

Quản lý, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác hậu cần, công tác tài chính – kế toán và trang bị phương tiện kỹ thuật theo quy định của Nhà nước và của Bộ trưởng Bộ Công an.

5. Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Đào tạo, huấn luyện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có chức trách:

Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào công tác phòng cháy, chữa cháy; tổ chức, quản lý các lớp đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy, công dân phục vụ có thời hạn thuộc Sở, các lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng dân phòng và lực lượng phòng cháy, chữa cháy chuyên ngành theo quy định.

Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các lực lượng: Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy của Sở; các lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở; lực lượng dân phòng; lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành và cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận cho những học viên hoàn thành chương trình đào tạo, huấn luyện do Trung tâm tổ chức.

* Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ về phòng cháy, chữa cháy và đào tạo lái xe (gọi tắt là Trung tâm 4-10 Đồng Nai) có chức năng:

Nghiên cứu, sản xuất, ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật thuộc công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vào phục vụ công tác chiến đấu của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy. Tổ chức sản xuất, sửa chữa các loại phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, thiết bị an ninh – an toàn và cứu nạn, cứu hộ để cung cấp cho đơn vị, tổ chức và cá nhân có nhu cầu.

Kiểm tra, tư vấn, kiểm định, thử nghiệm các thiết bị, phương tiện và các hệ thống phòng cháy, chữa cháy khi có yêu cầu và theo quy định của pháp luật. Thiết kế, cải tạo, đóng mới, sửa chữa, bảo trì và mua sắm trang thiết bị, ô tô chữa cháy, máy bơm chữa cháy, các thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy, camera giám sát, thiết bị chuyên dùng cứu nạn, cứu hộ. Đo đạc, kiểm tra an toàn hệ thống chống sét.

Khảo sát, tư vấn, thiết kế cơ sở và thiết bị kỹ thuật, thi công hệ thống phòng cháy, chữa cháy, hệ thống cảnh báo an ninh và hệ thống chống sét. Tư vấn, đầu tư mua sắm trang thiết bị, ô tô chữa cháy, máy bơm chữa cháy, các thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy, thiết bị chuyên dùng cứu nạn, cứu hộ. Tổ chức thi công; tư vấn, giám sát thi công các hệ thống phòng cháy, chữa cháy, hệ thống cảnh báo an ninh, hệ thống chống sét.

Mua bán, cung cấp các loại thiết bị, phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Liên doanh, liên kết với các đối tác trong và ngoài nước để cung cấp các dịch vụ, phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tiên tiến, hiện đại cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cho các đơn vị tổ chức cá nhân có yêu cầu theo quy định của pháp luật.

Tổ chức đào tạo lái xe cơ giới đường bộ cho các đối tượng trong và ngoài ngành Công an theo quy định của pháp luật. Phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sát, Công an các tỉnh trong khu vực Nam bộ, Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai và các cơ quan có thẩm quyền tổ chức sát hạnh, cấp giấy phép lái xe cho học viên theo quy định.​

6. Phòng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy huyện, thị xã, thành phố có chức trách:

Tham mưu giúp Giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy; cấp ủy và chính quyền địa phương thực hiện công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, công tác cứu nạn, cứu hộ trong khu vực cháy, tìm kiếm cứu nan, cứu hộ hàng ngày theo quy định của pháp luật và tham gia bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn mình phụ trách theo quy định.

Tổ chức thanh tra, kiểm tra theo quy định đối với các ban, ngành, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế, xã hội, đoàn thể quần chúng, các cơ sở, các hộ gia đình và công dân trên địa bàn quản lý trong việc thực hiện Luật phòng cháy và chữa cháy và các quy định của Nhà nước về phòng cháy và chữa cháy. Xử lý các hành vi vi phạm về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật. Theo dõi, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cơ sở, hộ gia đình trong việc mua sắm, trang bị và sử dụng phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy và chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở, công trình xây dựng trên địa bàn được phân cấp quản lý theo đúng quy định của pháp luật. Tổ chức thẩm duyệt, kiểm tra thi công và nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với các công trình xây dựng theo thẩm quyền được giao.

Thường trực 24/24 giờ trong ngày, sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ kịp thời; phối hợp xây dựng và thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy định. Tham gia xây dựng và thực tập phương án giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.

Trực tiếp chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong khu vực cháy, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ hàng ngày và trong một số trường hợp khác theo quy quy định của pháp luật xảy ra trong địa bàn phụ trách; tham gia giải quyết các vụ, gây rối an ninh trật tự, cưỡng chế thi hành án khi có lệnh của cấp trên.

II. Tổ chức bộ máy

1. Giám đốc

- Họ và tên: Võ Văn Sáng

- Số điện thoại: 0613. 899.909

2. Phó Giám đốc

- Họ và tên: Văn Quyết Thắng

- Số điện thoại: 0613. 899.909

3. Phó Giám đốc

- Họ và tên: Chu Văn Liên

- Số điện thoại: 0613. 899.909

4. Phó Giám đốc

- Họ và tên: Trần Tuấn Triệu

- Số điện thoại: 0613. 899.909