Liên kết website


Công dânKhoa học & Công nghệ

Cẩm Mỹ: hoạt động khoa học công nghệ phải xuất phát từ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và tình hình thực tế của địa phương

Đăng ngày: 02/05/2012
​Báo cáo tại buổi hội thảo về hoạt động khoa học công nghệ năm 2012 và định hướng các năm tiếp theo trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ vừa qua cho thấy, hoạt động khoa học công nghệ trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Cơ bản đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
​Cụ thể, năm 2011 tổng số đề tài, dự án khoa học trên địa bàn huyện thực hiện là 5 đề tài. Trong đó có 1 đề tài đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng, các đề tài và dự án còn lại hiện đang trong quá trình khẩn trương thực hiện. Trong năm qua, hầu hết các điểm thông tin khoa học và công nghệ hoạt động tương đối thường xuyên và đạt hiệu quả. Tổng số lượt tham gia truy cập thông tin, tài liệu là trên 2.250 lượt người, các điểm cũng đã tổ chức 26 lượt chiếu phim tài liệu khoa học với trên 3 ngàn người tham dự. Nhìn chung, hoạt động của 13 điểm thông tin khoa học công nghệ trên địa bàn huyện đã mang lại hiệu quả nhất định, giúp nông dân tiếp cận, tìm hiểu và học hỏi kinh nghiệm, tài liệu ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, đa dạng hoa cây trồng, vật nuôi, tăng năng suất lao động, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.
 
Xác định giai đoạn 2011-2015, hoạt động khoa học công nghệ cần có trọng tâm, trọng điểm, tập trung nguồn lực cho các nội dung khoa học công nghệ có ý nghĩa tác động trực tiếp tới các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện. Do vậy, huyện Cẩm Mỹ khuyến khích các đề tài, dự án khoa học công nghệ ưu tiên cho việc áp dụng thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến, phù hợp với tình hình sản xuất và đời sống của địa phương, nhất là các thành tựu về công nghệ sinh học, công nghệ thông tin. Đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn huyện nghiên cứu đầu tư, đổi mới công nghệ, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia và xây dựng thương hiệu, triển khai chương trình tiết kiệm năng lượng trong sản xuất và đời sống. Khuyến khích các cá nhân và tổ chức phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ và sản xuất để tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, tăng hàm lượng khoa học công nghệ vào sản phẩm.
 
Trước mắt, trong năm 2012, huyện sẽ đẩy mạnh việc ứng dụng các công trình nghiên cứu khoa học. Trong đó tiếp tục triển khai các đề tài dự án gồm: đề tài nghiên cứu một số biện pháp phòng trừ sâu hại trên cây mãng cầu xiêm và sản xuất theo quy trình VietGap; dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, quản lý bậc THCS cho trường THCS Ngô Quyền và trường THCS Lê Quý Đôn; dự án duy trì và phát triển 13 điểm thông tin khoa học công nghệ; dự án ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình tiếp nhận và trả kết quả tại huyện Cẩm Mỹ.
 
Về định hướng kế hoạch năm 2013 định hướng đến năm 2015, huyện sẽ tập trung thực hiện một số đề tài dự án quan trọng như: dự án Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất nông nghiệp cho đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ. Dự án Ứng dụng quy trình khoa học công nghệ vào sản xuất chăn nuôi chim bồ câu tại xã Thừa Đức; nghiên cứu chuyển đôỉ khí gas từ hầm Biogas thành khí gas sử dụng nhằm tiết kiệm, giảm giá thành từ việc sử dụng chất đốt; dự án xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao công nghệ để phát triển sản xuất cây cà phê bền vững tại huyện Cẩm Mỹ; dự án xây dựng trang thông tin điện tử của UBND huyện; dự án ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại huyện Cẩm Mỹ.

 

Phương Linh