Liên kết website


Doanh nghiệpDự án mời gọi vốn đầu tư

Cải tạo nâng cấp chợ Xuân Mỹ

Đăng ngày: 02/01/2010
1. Tên dự án :  Cải tạo nâng cấp chợ Xuân Mỹ

2. Mục tiêu dự án : xây dựng chợ

3. Lý do chọn dự án : ưu tiên chọn đầu tư

4. Quy mô dự án : chợ loại 2 (khoảng 300 sạp, 50 ki-ốt)

5. Mô tả địa điểm dự kiến

- Vị trí : xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

- Diện tích : 1 ha

- Nguồn gốc đất : đất chuyên dùng

- Hiện trạng mặt bằng : chợ Xuân Mỹ hiện đang hoạt động

- Khả năng bồi thường giải toả : 

- Cơ sở hạ tầng kỹ thuật hiện hữu: giao thông, điện nước, thông tin liên lạc thuận lợi.

- Giá thuê đất : theo quy định của UBND tỉnh Đồng nai

- Phí sử dụng hạ tầng : theo quy định của UBND tỉnh Đồng Nai

6. Hình thức đầu tư : kêu gọi đầu tư

7. Tổng vốn dự kiến : ước khoảng 5 tỷ đồng (VND)

8. Thời gian xây dựng: năm 2006-2007

9. Các thông tin về đối tác Việt Nam

- UBND xã Xuân Mỹ

- Địa chỉ :Xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại : (84.61) 790666   Fax:

- Người đại diện liên lạc : Lê Văn Trí –Chủ tịch UBND xã Xuân Mỹ.