Liên kết website


Trang chủDanh bạ điện thoại và hộp thư điện tử Đồng Nai

Các tổ chức chính trị - xã hội

Đăng ngày: 10/10/2012
​     

​STT ​ Tên đơn vị Số điện thoại  ​Địa chỉ thư điện tử Đồng Nai
​1 ​ UB Mặt trận Tổ Quốc tỉnh 061.3942467​  ​ubmttq@dongnai.gov.vn
​2 ​ Tỉnh đoàn 061.3846458​  ​td@dongnai.gov.vn
​3  ​Liên đoàn lao động tỉnh 061.3847738​  ​ldld@dongnai.gov.vn
​4 ​ Liên hiệp các hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh 061.3946348​ ​ lhchkh-kt@dongnai.gov.vn
​5 ​ Hội Cựu chiến binh tỉnh 061.3823476​ hccb@dongnai.gov.vn
​6  ​Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh 061.3846497​ ​ hlhpn@dongnai.gov.vn
​7  ​Hội Nông dân tỉnh 061.3822327​  ​hnd@dongnai.gov.vn
​8  ​Hội Chữ thập đỏ tỉnh 061.3941350​  ​hctd@dongnai.gov.vn