Liên kết website


Trang chủDanh bạ điện thoại và hộp thư điện tử Đồng Nai

Các cơ quan nhà nước

Đăng ngày: 10/10/2012
​      

STT​ ​ Tên đơn vị Số điện thoại ​ Địa chỉ thư điện tử Đồng Nai
​1 ​​ UBND Tỉnh
061.3822501
061.3822050​
 ubnddn@dongnai.gov.vn
​2 ​ HĐND Tỉnh Đồng Nai 061.3847742​  ​hdnd@dongnai.gov.vn
​3 ​ UBND Thành phố Biên Hòa 061.3810011​  ​ubnd-bh@dongnai.gov.vn
​4  ​UBND Thị xã Long Khánh 061.3879114​  ​ubnd-lk@dongnai.gov.vn
​5  ​UBND Huyện Tân Phú 061.3856050​  ​ubnd-tp@dongnai.gov.vn
​6  ​UBND Huyện Vĩnh Cửu 061.3861618​  ​ubnd-vc@dongnai.gov.vn
​7  ​UBND Huyện Định Quán 061.3851265​  ​ubnd-dq@dongnai.gov.vn
​8  ​UBND Huyện Trảng Bom 061.3866259​  ​ubnd-tb@dongnai.gov.vn
​9  ​UBND Huyện Thống Nhất 061.3771168​  ​ubnd-tn@dongnai.gov.vn
​10  ​UBND Huyện Cẩm Mỹ 061.3878843​  ​ubnd-cm@dongnai.gov.vn
​11  ​UBND Huyện Long Thành 061.3844268​  ​ubnd-lt@dongnai.gov.vn
​12  ​UBND Huyện Nhơn Trạch 061.3521234​  ​ubnd-nt@dongnai.gov.vn
​13  ​UBND Huyện Xuân Lộc 061.3871174​  ​ubnd-xl@dongnai.gov.vn
​14  ​Sở Nội Vụ 061.3822518​  ​​​sonoivu@dongnai.gov.vn
​15  ​Sở Tài Chính 061.3847778​  stc@dongnai.gov.vn
​16  ​Sở Kế Hoạch Đầu Tư 061.3822505​  ​skhdt@dongnai.gov.vn
​17  ​Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
061.3822970
061.3823781​
 ​snnptnt@dongnai.gov.vn
​18  ​Sở Công Thương 061.3823317​  ​sct@dongnai.gov.vn
​19  ​Sở Xây Dựng 061.3846283​  ​sxd@dongnai.gov.vn
​20  ​Sở Giao Thông Vận tải 061.3840777​  ​sgtvt@dongnai.gov.vn
​21  ​Sở Tài nguyên và môi trường 061.3822933​  ​stnmt@dongnai.gov.vn
​22  ​Sở Khoa học và Công nghệ 061.3822297​  ​skhcn@dongnai.gov.vn
​23  ​Sở  Giáo dục và Đào tạo 061.3846441​  ​sgddt@dongnai.gov.vn
​24  ​Sở Y Tế 061.3942641​  ​syt@dongnai.gov.vn
​25  ​Sở Văn Hóa - Thể thao và Du lịch 061.3822038​  ​svhttdl@dongnai.gov.vn
​26  ​Sở Lao Động - Thương binh và Xã hội 061.3847798​  ​sldtbxh@dongnai.gov.vn
​27  ​Sở Tư pháp 061.3822528​  ​stp@dongnai.gov.vn
​28  ​Sở Thông tin và Truyền thông 061.3824841​  ​stttt@dongnai.gov.vn
​29  ​Sở Ngoại vụ 061.3842584​  ​songoaivu@dongnai.gov.vn 
 hoặc dofadn@dongnai.gov.vn
​30  ​​Thanh tra tỉnh 061.3822550​  ​tt@dongnai.gov.vn
​31  Ban Dân tộc 061.3843836​  ​bdt@dongnai.gov.vn
​32  Công An tỉnh 061.3820109​  ​cat@dongnai.gov.vn
​33  ​Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh 0613.823969​  ​bchqs@dongnai.gov.vn
​34  ​Kho bạc Nhà nước 0613.821372​  ​kbnn@dongnai.gov.vn
​35  ​Ngân hàng Nhà nước tỉnh
0613.816190
0613.822513​
 ​nhnn@dongnai.gov.vn
​36  ​Ban Quản lý Các khu Công Nghiệp tỉnh 0613.892378​  ​bqlkcn@dongnai.gov.vn
​37  ​Viện Kiểm sát tỉnh 0613.827244​  ​vks@dongnai.gov.vn
​38  ​Tòa án Nhân dân tỉnh 0613.843632​  ​ta@dongnai.gov.vn
​39  ​Cục Hải quan tỉnh 0613.895720​  ​chq@dongnai.gov.vn
​40  ​Cục Thuế tỉnh 0613.842780​  ​ct@dongnai.gov.vn
​41  ​Khu liên hợp Văn Hóa thể dục - thể thao tỉnh 0613.822981​  ​klhvhtdtt@dongnai.gov.vn
​42  B​ảo hiểm Xã hội tỉnh 0613.827342​  ​bhxh@dongnai.gov.vn
​43  ​Cục Thống kê tỉnh 0613.822419​  ​ctk@dongnai.gov.vn
​44  ​Ban Chỉ đạo Phòng chống Tham nhũng 061.3846362​  ​bcdpctn@dongnai.gov.vn
​45  ​Nhà Thiếu nhi tỉnh 0613.840648​  ​nhathieunhitinh@dongnai.gov.vn
​46  ​Liên minh Hợp tác xã 0618.870693​  ​lmhtx@dongnai.gov.vn
​47  ​Đài PT&TH Đồng Nai 0613.823623​  ​dptthdn@dongnai.gov.vn
​48  ​Khu bảo tồn Di tích Lịch sử Đồng Nai 061.8820843​  ​kbtdn@dongnai.gov.vn
​49  ​Ngân hàng Chính sách Xã hội 0613.829541​   ​nhcsxh@dongnai.gov.vn
​50  ​Ngân hàng Công thương 0613.817034​ nhct@dongnai.gov.vn
​51  ​Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn 0613.819184​  ​nhnnptnt@dongnai.gov.vn