Liên kết website


Trang chủDanh bạ điện thoại và hộp thư điện tử Đồng Nai

Các cơ quan Đảng của tỉnh

Đăng ngày: 10/10/2012
​    

​STT  Tên đơn vị​ Số điện thoại  Địa chỉ thư điện tử Đồng Nai​
​1  Tỉnh Ủy 061.3824216​  tudn@dongnai.gov.vn
​2  Ban Dân Vận  061.3822489​  ​bdv@dongnai.gov.vn
3​  Ủy Ban Kiểm Tra 061.3822432​  ​ubkt@dongnai.gov.vn
4​  Ban Tuyên Giáo 061.3822404​  ​btg@dongnai.gov.vn
5​  Ban Tổ Chức 061.3822422​  ​btc@dongnai.gov.vn
6​  Thành Ủy Biên Hòa 061.3822855​  ​tu-bh@dongnai.gov.vn
7​  Thị Ủy Long Khánh  061.3879711​  ​tu-lk@dongnai.gov.vn
8​  Huyện Ủy Tân Phú 061.3856114​  ​hu-tp@dongnai.gov.vn
9​  Huyện Ủy Vĩnh Cửu 061.3861137​  ​hu-vc@dongnai.gov.vn
10​  ​Huyện Ủy Định Quán 061.3851125​  ​hu-dq@dongnai.gov.vn
​11  Huyện Ủy Trảng Bom 061.3866240​  ​hu-tb@dongnai.gov.vn
​12  Huyện Ủy Thống Nhất 061.3762907​  ​hu-tn@dongnai.gov.vn
​13  Huyện Ủy Cẩm Mỹ 061.3878843​  ​hu-cm@dongnai.gov.vn
​14  Huyện Ủy Long Thành 061.3844519​  ​hu-lt@dongnai.gov.vn
​15  ​Huyện Ủy Nhơn trạch 061.3521115​  ​hu-nt@dongnai.gov.vn
​16  Huyện Ủy Xuân Lộc 061.3871117​  ​hu-xl@dongnai.gov.vn
​17  Đảng Ủy Khối dân Chính 061.3822060​  ​dukdc@dongnai.gov.vn
​18  ​Đảng Ủy Khối Kinh Tế 061.3932202​  ​dukkt@dongnai.gov.vn
​19  ​Trường Chính Trị tỉnh 061.3828220​  ​tct@dongnai.gov.vn
​20  ​Báo Đồng Nai 061.3843722​  ​bdn@dongnai.gov.vn
​21 ​ Trung Tâm Thông Tin công tác tư tưởng tỉnh 061.8820630​  ​ttttcttt@dongnai.gov.vn
​22  Ban Bảo Vệ Sức Khỏe Cán Bộ tỉnh 061.3840903​  ​bbvskcb@dongnai.gov.vn
​23  Văn Phòng Chính Phủ  ​vpcp@dongnai.gov.vn