Tổ Chức Bộ Máy

Sơ đồ tổ chức

Tỉnh ủy

Hội đồng nhân dân

Ủy ban nhân dân

Các tổ chức chính trị - xã hội

Các Sở, ban, ngành

Huyện, thị xã, thành phố

Các đơn vị ngành dọc

Liên kết website


 Các đơn vị ngành dọc

Bảo hiểm xã hội tỉnh

1. Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Số 219, đường Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 0613.827.342

Fax: 0613.818.632

Website: www.bhxhdongnai.gov.vn

Email: vp@bhxhdongnai.gov.vn

2. Thông tin Lãnh đạo BHXH tỉnh

- Giám đốc BHXH tỉnh

Họ và tên: Phan Văn Mến

Điện thoại: 0613.827.343 hoặc 0912.145.848

Email: pvmen@vss.gov.vn

- Phó Giám đốc BHXH tỉnh

Họ và tên: Lê Ngọc Mai

Điện thoại: 0612.222.866 hoặc 0903.980.998

Mail: mailn@dongnai.gov.vn

- Phó Giám đốc BHXH tỉnh

Họ và tên: Phạm Minh Thành

Điện thoại: 0613.828.028 hoặc 0913.640.124

Email: thanhpm.bhxh@dongnai.gov.vn