Liên kết website


Trang chủXây dựng nông thôn - VB chỉ đạo hướng dẫn

Ban hành quy định về chính sách hỗ trợ các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai di dời vào vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi

Đăng ngày: 28/06/2013

Ngày 14/6/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về chính sách hỗ trợ các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai di dời vào vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi.

Các quy định được áp dụng cho các hộ gia đinh, cá nhân, cơ sở chăn nuôi gia súc (chỉ tính heo), gia cầm tạm ngưng hoạt động để thực hiện di dời vào vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi (gọi chung là cơ sở chăn nuôi), có đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Nội dung quy định nêu rõ các chính sách hỗ trợ và điều kiện được hưởng các chính sách hỗ trợ, nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Đính kèm: Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND