Tổ Chức Bộ Máy

Sơ đồ tổ chức

Tỉnh ủy

Hội đồng nhân dân

Ủy ban nhân dân

Các tổ chức chính trị - xã hội

Các Sở, ban, ngành

Huyện, thị xã, thành phố

Các đơn vị ngành dọc

Liên kết website


 Tỉnh ủy

Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh

I. Ban Lãnh đạo

1. Đ/c Phạm Văn Ru: Trưởng Ban. SĐT: 0913.775.145

2. Đ/c Trần Việt Cường: Phó Trưởng ban Thường trực. SĐT: 0905637636

3. Đ/c Huỳnh Minh Hoàn: Phó Trưởng ban - Chủ tịch Hội đồng chuyên môn. SĐT: 0913.774.420

4. Đ/c Nguyễn Quang Việt: Phó Trưởng ban phụ trách chính sách. SĐT: 0913.851.395

II. Văn phòng Ban

1. Đ/c Triệu Đức Thành – Chánh văn phòng Ban

Email: trieuducthanh1960@gmail.com

SĐT: 0918.107.391

III. Phòng khám & quản lí sức khỏe cán bộ

1. Đ/c Nguyễn Thành Đức – Trưởng phòng

Email: nguyenthanhducbvskcb@yahoo.com

SĐT:0913.743.936

2. Đ/c Đỗ Thị Thiện – Phó Trưởng phòng

Email: Dothithien@yahoo.com.vn

SĐT:0989.020.656