Bảo hiểm xã hội tỉnh

Đăng ngày: 18/11/2011

1. Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Số 219, đường Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 0613.827.342

Fax: 0613.818.632

Website: www.bhxhdongnai.gov.vn

Email: vp@bhxhdongnai.gov.vn

2. Thông tin Lãnh đạo BHXH tỉnh

- Giám đốc BHXH tỉnh

Họ và tên: Phan Văn Mến

Điện thoại: 0613.827.343 hoặc 0912.145.848

Email: pvmen@vss.gov.vn

- Phó Giám đốc BHXH tỉnh

Họ và tên: Lê Ngọc Mai

Điện thoại: 0612.222.866 hoặc 0903.980.998

Mail: mailn@dongnai.gov.vn

- Phó Giám đốc BHXH tỉnh

Họ và tên: Phạm Minh Thành

Điện thoại: 0613.828.028 hoặc 0913.640.124

Email: thanhpm.bhxh@dongnai.gov.vn