Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh

Đăng ngày: 17/11/2011

I. Ban Lãnh đạo

1. Đ/c Phạm Văn Ru: Trưởng Ban. SĐT: 0913.775.145

2. Đ/c Trần Việt Cường: Phó Trưởng ban Thường trực. SĐT: 0905637636

3. Đ/c Huỳnh Minh Hoàn: Phó Trưởng ban - Chủ tịch Hội đồng chuyên môn. SĐT: 0913.774.420

4. Đ/c Nguyễn Quang Việt: Phó Trưởng ban phụ trách chính sách. SĐT: 0913.851.395

II. Văn phòng Ban

1. Đ/c Triệu Đức Thành – Chánh văn phòng Ban

Email: trieuducthanh1960@gmail.com

SĐT: 0918.107.391

III. Phòng khám & quản lí sức khỏe cán bộ

1. Đ/c Nguyễn Thành Đức – Trưởng phòng

Email: nguyenthanhducbvskcb@yahoo.com

SĐT:0913.743.936

2. Đ/c Đỗ Thị Thiện – Phó Trưởng phòng

Email: Dothithien@yahoo.com.vn

SĐT:0989.020.656