Sở Thể dục Thể thao Đồng Nai

Đăng ngày: 04/07/2011

 

SỞ THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH ĐỒNG NAI.

 

Trụ sở: Số 5, Quốc lộ 1, phường Tân Phong, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại : 061. 822548; Fax: 061. 816005

Email :  tdttdongnai@hcm.vnn.vn

 

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN.

 

II. TỔ CHỨC BỘ MÁY.

1. Ban lãnh đạo.

2. Phòng Tổ Chức Hành Chính – Tổng Hợp.

3. Phòng Nghiệp vụ TDTT.

4. Trường Năng Khiếu TDTT.