Chấn chỉnh, xử lý vi phạm trong lĩnh vực du lịch

Đăng ngày: 21/09/2016
Ngày 19/9/2016, UBND tỉnh ban hành văn bản số 8601/UBND-VX về việc chấn chỉnh, xử lý vi phạm trong lĩnh vực du lịch.​
Để thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại văn bản số 2583/BVHTTDL-TTr về chấn chỉnh, xử lý vi phạm trong lĩnh vực du lịch; Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và các địa phương liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh du lịch, nhất là hoạt động lữ hành và hướng dẫn du lịch trên địa bàn; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong lĩnh vực du lịch. Chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan và các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn xây dựng kế hoạch khai thác các thị trường du lịch trọng điểm kèm theo các giải pháp quản lý, phát triển sản phẩm phù hợp….

 

UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa chỉ đạo Công an huyện, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội và Quản lý thị trường phối hợp ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường kiểm tra, xử lý hoặc đề xuất xử lý lao động nước ngoài hành nghề trái phép cũng như các cơ sở dịch vụ khách du lịch bán hành bằng ngoại tệ, không niêm yết giá, bán hàng kém chất lượng, lừa đảo khách du lịch, đề xuất cơ quan có thẩm quyền trục xuất và cấm nhập cảnh đối với các trường hợp lợi dụng du lịch vào Việt Nam lao động bất hợp pháp hoặc hoạt động hướng dẫn trái phép.
 
Hiệp hội Du lịch Đồng Nai phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tuyên truyền việc chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước về kinh doanh dịch vụ du lịch; tổ chức cho các doanh nghiệp là Hội viên ký cam kết thực hiện kinh doanh du lịch đúng quy định của pháp luật, không để các tổ chức, cá nhân nước ngoài lợi dụng, trục lợi bất chính.
 
 
Thiên Bảo