Nghị định 108/2016/NĐ-CP về việc quy định chi tiết điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng

Đăng ngày: 30/08/2016
​Ngày 01 tháng 7 năm 2016, Chính phủ ban hành Nghị định 108/2016/NĐ-CP về việc quy định chi tiết điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng.

​Nghị định trên quy định chi tiết về điều kiện, quy trình, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng; sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng; sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng; sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép. Nghị định này không điều chỉnh hoạt động kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và hoạt động kinh doanh dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử.

Nghị định áp dụng đối với các tổ chức, doanh nghiệp trực tiếp tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động sản xuất, nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng và cung cấp dịch vụ an toàn thông tin mạng tại Việt Nam.

Theo đó, sản phẩm an toàn thông tin mạng gồm: sản phẩm kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng là các thiết bị phần cứng, phần mềm có các chức năng cơ bản như rà quét, kiểm tra, phân tích cấu hình, hiện trạng nhật ký của hệ thống thông tin; sản phẩm giám sát an toàn thông tin mạng là các thiết bị phần cứng, phần mềm có các chức năng phân tích dữ liệu, phát hiện cảnh báo sự kiện bất thường; sản phẩm chống tấn công, xâm nhập là các thiết bị phần cứng, phần mềm có chức năng cơ bản ngăn chặn  tấn công, xâm nhập vào hệ thống thông tin. Dịch vụ an toàn thông tin mạng bao gồm: dịch vụ giám sát an toàn thông tin mạng; dịch vụ phòng ngừa, chống tấn công mạng; dịch vụ tư vấn an toàn thông tin mạng; dịch vụ ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng; dịch vụ khôi phục dữ liệu, dịch vụ kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng; dịch vụ bảo mật thông tin không sử dụng mật mã dân sự.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

Đính kèm: 108.signed.pdf108.signed.pdf

Hoài Tâm