Giá một số mặt hàng thiết yếu ngày 16/08/2016

Đăng ngày: 23/08/2016

160816-1.png
160816-2.png
 
160816-3.png
 
Nguồn: Sở Công Thương