Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 15/01/2013 Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) huyện Vĩnh Cửu

Đăng ngày: 21/02/2013
  ​

Đính kèm nội dung: 173_QĐ-UBND.doc

Nguồn: Công báo tỉnh Đồng Nai​