Báo cáo giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2014 của các Tổng công ty nhà nước

Đăng ngày: 19/11/2015
   ​
​Theo đó, ngày 03 tháng 6 năm 2015, UBND tỉnh Đồng Nai thực hiện báo cáo kết quả giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2014 của các Tổng công ty nhà nước của 03 đơn vị sau:
 
- Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai: đánh giá an toàn về tải chính;
 
- Tổng công ty Phát triển Khu công nghiệp đánh giá an toàn về tài chính;
 
- Công ty Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm Đồng Nai: đánh giá mất an toàn về tài chính.
 

 

Thông tin chi tiết vui lòng xem văn bản đính kèm: 9418.pdf9418.pdf