Dự án đặc biệt

Đăng ngày: 04/07/2011
Danh mục các dự án đặc biệt
 

Ä Sản xuất, chế biến xuất khẩu từ 80% sản phẩm trở lên

Ä Chế biến nông sản, lâm sản (trừ gỗ), thuỷ sản từ nguồn nguyên liệu trong nước xuất khẩu 50% sản phẩm trở lên

Ä Sản xuất các loại giống mới có chất lượng và có hiệu quả kinh tế cao

Ä Nuôi trồng nông, lâm, thủy sản

Ä Sản xuất vật liệu mới, vật liệu quý hiếm; ứng dụng công nghệ mới về sinh học; công nghệ mới để sản xuất thiết bị thông tin, viễn thông

Ä Công nghiệp kỹ thuật cao

Ä Đầu tư vào nghiên cứu phát triển

Ä Sản xuất thiết bị xử lý chất thải

Ä Sản xuất nguyên liệu thuốc kháng sinh

Ä Xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường, xử lý chất thải

Ä Đầu tư theo hợp đồng BOT, BTO, BT.